Skip to content

Sauna Infrared najlepszy detox

Sauna Infrared działa na promieniowanie podczerwone ( Infrared IR, infra = pod, red=czerwone ). IR jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fal w zakresie od 780 000 do 1 000 000 nanometrów. W spektrum słonecznym stanowi ono około 42%. Podczerwona fala słoneczna daje człowiekowi ciepło, dobre samopoczucie psychiczne oraz kondycję fizyczną. To słoneczne promieniowanie podczerwone nosi nazwę promieniowania cieplnego lub ciepła głębokiego. Promieniowanie IR od wielu lat wykorzystywane jest w fizykoterapii, chirurgii plastycznej, ortopedii, rehabilitacji i medycynie sportowej.

Promieniowanie Infrared poprzez głęboką penetrację tkanek, wywołuje pozytywne zmiany w organizmie człowieka. Dla optymalnego efektu, w saunach konwencjonalnych niezbędna jest temperatura 80-100°C. Dzięki promieniowaniu Infrared zdrowy efekt pocenia osiągany jest już w temperaturze 35-45°C, bez zbędnego obciążenia serca, układu krążenia i dróg oddechowych.

Organizm poddany Infraterapii absorbuje 80% energii światła. Jedynie 20% promieniowania podczerwonego ogrzewa przestrzeń kabiny na podczerwień. Panuje przyjemna temperatura wewnątrz sauny Infratherm. Promienie podczerwone wnikają głęboko w skórę i ogrzewają ciało od wewnątrz. Naczynia krwionośne rozszerzają się, polepszeniu ulega krążenie krwi. Organizm oczyszcza się poprzez intensywne pocenie.

Zalety sauny IR

Sauna Infrared